Om os

Om os

 

Om foreningen Atlantic Challenge Roskilde

Atlantic Challenge Roskilde er en forening for maritim kulturarv, som blev stiftet i 2005. Foreningens formål er at formidle og udbrede kendskabet til bygning, vedligeholdelse og anvendelse af traditionelt byggede både samt kendskabet til godt sømandskab i ordets videste forstand. Det er endvidere foreningens formål at udvikle, især de yngre medlemmers, lyst til at engagere sig, tage medansvar og vise lederskab i foreningens aktiviteter og drift.

Tidligere har Danmarks deltagelse været et resultat af et godt lokalt samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet som kulturinstitution og de 2 idrætsklubber Roskilde Sejlklub og Roskilde Roklub. I maj 2005 blev Foreningen Atlantic Challenge Roskilde dannet for at videreføre de maritime traditioner omkring bantry båden "Solidarite".

 

Hvad er Atlantic Challenge?

Atlantic Challenge er en international konkurrence, som afholdes hver andet år. Konkurrencerne omfatter øvelser under sejl, for årer, navigation, knob og tovværksarbejde. Det drejer sig ikke blot om at komme først, men også at løse opgaverne med sikkerhed og elegance samt træffe ret beslutning i rette tid ved hjælp af godt lederskab og samarbejde i båden – dermed udvise godt sømandskab.

Som udtrykt af amerikaneren Lance Lee, grundlægger af Atlantic Challenge, lyder således: At sea it is what you do when you dont know what to do that makes all the difference.

 

Historien bag verdensmesterskaberne i sømandskab

Atlantic Challenge blev første gang afholdt i 1986, hvor Frankrig og USA dystede mod hinanden i New York Havn, USA.

 

Siden er Atlantic Challenge vokset og Atlantic Challenge International har i dag 11 medlemslande: Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Storbrittanien, Indonesien, Irland, Italien, Rusland og USA.

 

Ideen bag konkurrencen, som mere er et kulturelt arrangement, er at støtte international og mellemfolkelig forståelse ved at lade unge mennesker fra forskellige søfarende nationer mødes i en fredelig kappestrid.

 

Konkurrencerne foregår i kopier af en langbåd fra den franske fregat La Resolue.

La Resolue forsøgte sammen med en stor flådestyrke at landsætte invasionskorps i Bantry Bay i det sydlige Irland i december måned 1796. Den franske flåde blev imidlertid fanget i tåge. La Resolue kolliderede i tågen med et langt større linieskib, og fik så omfattende skader, at den måtte opgive at komme hjem ved egen kraft. Den ankrede op ud for Bantry Bay, og satte langbåden i vandet for at hente hjælp. Uheldet ville imidlertid, at langbåd med besætning skyllede i land. Besætningen blev tilfangetaget og båden lagt i et skur, hvor den lå i 150 år inden den blev genfundet og foræret til National Museum of Irland.

 

I dag kan båden ses på The National Maritime Museum i Dublin og med denne båd som model byggede Vikingeskibsmuseet i 1990 en kopi af båden, som sidenhen har været anvendt ved den danske deltagelse i Atlantic Challenge konkurrencen. At netop denne båd er blevet valgt skyldes dens spændende historiske baggrund og dens kvalifikationer som skolefartøj. Den er let og elegant og svær at manøvrere med dens indviklede rigning med 3 sejl og de 10 årer, som kræver et velfungerende samarbejde af besætningen.

 

Konkurrencerne

For at stille til konkurrence skal man stille med et hold på 13 (10 roere, 1 styrmand, 2 pligthuggere). Desuden skal der være mindst 4 af hvert køn og mindst 6 under 21 år på holdet.

 

Sailing Race Sejl konkurrencen tester holdenes evne til at sejle en trekantbane i højst mulig hastighed.

Oars & Sails En meget spændende konkurrence, hvor holdenes evne til at ro og sejle båden hurtigst, to gange rundt på en trekantbane. Når der sejles skal alle åre være inde i båden. Når der roes skal alle sejl ned.

Rowing Race En fysisk hård konkurrence hvor der roes 2 sømil over en lige bane. (Svarer til 4 km ca.)

Rowing Slalom Dette er en test i at manøvrere båden på en lige bane med flere bøjer, uden brug af ror, kun for årer.

Captains Gig En konkurrence i sikker fremføring og stilfuld håndtering af båden. Meget tilskuer venlig. Øvelsen indeholder transport af en vigtig gæst, genopliver derved bådens historiske funktion.

Navigation Holdet skal løse en navigation opgave, uden brug af GPS, naturligvis.

Ropework Holdet får til opgave at lave forskellige knob, taklinger og splejsninger inden for et givet tidsrum.

Jackstay Transfer Meget publikum venlig men også en teknisk vanskelig konkurrence. Holdet skal hurtigst, helst uden fejl, overdrage en sæk fra båden til land, ved brug af mast, talje og kasteline.

Passage Race Er en sejlads over en længere distance. Ofte fremviser arrangørerne farvandets smukkeste side og seværdigheder.

L’esprit Er en sjov konkurrence, hvor besætningen fra de forskellige hold/lande bliver blandet og skal samarbejde.

 

Kontakt os

 

For yderligere information, er du mere end velkommen til at kontakte

 

Atlantic Challenge Roskilde

c/o Henning Risc-Jensen

Bøgen 13, Svogerslev

4000 Roskilde

Denmark

 

Telefon: +45 40 83 94 42

 

E-mail: mail@atlanticchallenge.dk

 

webmaster: webmaster@atlanticchallenge.dk

 

 

Tilmelding

 

PASSIVT medlemskab Kr. 250,- pr. år

 

Man har stemmeret ved foreningens generalforsamling som finder sted hvert forår. Hvis man har lyst, kan man være med til at vedligeholde båden samt hjælpe ved forskellige arrangemnter.

 

AKTIVT medlemskab Kr. 500,- pr. år

 

Man har samme muligheder som PASSIVT medlemskab. Men desuden har man også mulighed for at komme med ud at sejle.

Holdet der bliver sendt til den internationale konkurrence skal være aktive medlemme

 

Indmeldelse foregår vis kontakt til vores kasserer på email kasserer@atlanticchallenge.dk

Skriv Navn, Adresse, telefonnummer og email, samt om du ønsker at være aktiv eller passiv.

Tilmelding er først gyldig efter indbetaling af medlemsskab.

 

Atlantic Challenge Danmark

Solidarité under sejl i Genova 2006 (Benjamin Toombs, 2006)

Copyright © All Rights Reserved Atlantic Challenge Roskilde 2015